Monday , December 4 2023

100 nhân viên Ngoại Giao lên án Mỹ leo thang chiến tranh Israel-Hamas

WASHINGTON, DC (NV) – Một trăm giới chức Bộ Ngoại Giao Mỹ và cơ quan phát triển quốc tế (USAID) đã ký tên vào một bản ghi nhớ nội bộ, với nội dung chỉ trích Tòa Bạch Ốc vì đã coi thường mạng sống của người Palestine” và chứng tỏ rằng Mỹ “không muốn xuống thang” chiến tranh Israel-Hamas.

Bản ghi nhớ này, do trang web Axios chuyên về tin tức lấy được, cho thấy sự chống đối mạnh mẽ trong nội bộ về chiến lược mà Tổng Thống Joe Biden đang theo đuổi trong cuộc chiến tranh kéo dài đã năm tuần lễ qua tại Trung Đông. Vị tổng thống Mỹ vẫn giữ nguyên sự ủng hộ vững chắc cho quyền tự vệ của Israel tiếp theo sau cuộc tấn công ngày 7 Tháng Mười của quân bạo động Hamas vào Israel, đồng thời thúc giục phải có thêm viện trợ nhân đạo cho thường dân Palestine tại vùng lãnh địa đang bị Israel bao vây.

Axios cho biết bản ghi nhớ này, do một “nhà ngoại giao cấp thấp” soạn thảo, quy lỗi cho ông Biden vì đã không chịu chống lại “những tội ác chiến tranh” của Israel ở Gaza. Văn kiện này cũng cho rằng chính quyền Biden đã “gia tăng viện trợ quân sự bền bỉ [cho chính phủ Israel] mà không định rõ đâu là giới hạn.”

Trong khi đó, Israel lại tiến hành cắt điện và trợ giúp nhân đạo cho Gaza, mà theo bản ghi nhớ thì “tất cả các biện pháp do đều là tội ác chiến tranh hoặc là tội ác chống lại nhân loại, chiếu theo luật quốc tế.”

Có hơn 11,000 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel khởi sự tấn công vào Gaza, trong đó khoảng 40% các nạn nhân là trẻ em, theo các con số do cơ quan y tế Gaza đưa ra.

Bản tin của Axios bổ túc thêm cho các thông tin lộ ra cho thấy có tình trạng bất đồng ý kiến trầm trọng bên trong chính phủ Mỹ về cuộc chiến tranh đang diễn ra tại Trung Đông. Bản ghi nhớ của nhân viên Bộ Ngoại Giao Mỹ đã chỉ trích cách riêng Tổng Thống Biden về phương thức đối phó với cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas hiện nay. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *