Tuesday , May 21 2024

Bộ Công An Việt Nam sắp ‘hành’ dân về ghi danh thường trú, tạm trú

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tại “Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư Trú” mới, Bộ Công An đề nghị khi ghi danh thường trú, tạm trú, người dân phải cung cấp hàng loạt giấy tờ có công chứng, chứng thực, gây mất nhiều thời gian, công sức.

Dự thảo này sau khi lấy ý kiến sẽ thay thế “Nghị Định 62/2021” hiện hành.

Theo báo Thanh Niên hôm 7 Tháng Năm, Bộ Công An Việt Nam đang lấy ý kiến về dự thảo trên với đề nghị có thêm nhiều quy định mới liên quan đến việc ghi danh thường trú, tạm trú.

Theo đó, dự thảo bổ sung một số loại giấy tờ mà người dân phải xuất trình khi ghi danh thường trú. Ví dụ như hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai; giấy tờ, tài liệu chứng minh “sổ đỏ” hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp đang thế chấp ngân hàng; giấy tờ mua bán viết tay, cam kết về việc không có tranh chấp.

Đặc biệt, dự thảo quy định chi tiết các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, quan hệ nhân thân để ghi danh tạm trú nhiều và rườm rà phức tạp hơn.

Cụ thể, khi ghi danh tạm trú, đối tượng cần phải có văn bản cam kết của công dân [Việt Nam] về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của mình và không có tranh chấp về quyền sử dụng.

Nếu không có một trong các giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, chủ nhà hoặc khách sạn phải có giấy “cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật…”

Ngoài ra, người ghi danh tạm trú vào gia đình người thân “phải có ý kiến đồng ý của chủ hộ, thời hạn tạm trú bằng thời hạn tạm trú của hộ gia đình…”

Dự thảo trên cũng đề nghị quy định về hủy ghi danh thường trú, tạm trú.

Việc hủy ghi danh “là hủy kết quả giải quyết các thủ tục làm thay đổi thông tin đã ghi danh thường trú, tạm trú trước đó, do cơ quan ghi danh cư trú giải quyết không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và điều kiện theo quy định của Luật Cư Trú.”

Trường hợp cơ quan ghi danh cư trú phát hiện việc giải quyết ghi danh “không đúng thẩm quyền, đối tượng và điều kiện theo quy định của Luật Cư Trú,” thì tiến hành hủy kết quả giải quyết thủ tục thực hiện không đúng.

Trường hợp “phức tạp,” thì báo cáo cấp trên trực tiếp về việc hủy kết quả ghi danh.

Theo Bộ Công An, việc thay đổi như trên là do hiện nay “Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, yêu cầu đặt ra là phải hiện đại hóa công tác quản lý cư trú theo hướng ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phù hợp với xu hướng của các nước trên thế giới…” (Tr.N)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *