Tuesday , July 16 2024

Các thuyết trình viên tại Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange 2024

Chủ đề: “Đức Bà là Hòm Bia Thiên Chúa”

Thời gian: 12 và 13 Tháng Bảy, 2024

Địa điểm: Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, 13280 Chapman Avenue, Garden Grove, CA 92840

Linh Mục Phạm Tĩnh, SDD 

Linh Mục Phạm Tĩnh là tu sĩ thuộc Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại. Linh mục nguyên là tu sĩ thuộc Dòng Gioan Tẩy Giả, thụ phong linh mục tại Giáo Phận Tai-Chung, Đài Loan, ngày 27 Tháng Mười Hai, 2003. Năm 2006, linh mục được phép thuyên chuyển qua Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa. Trong 20 năm, Linh Mục Phạm Tĩnh phục vụ tại giáo xứ Thánh Phanxico-Xavie thuộc Tổng Giáo Phận Vancouver (Canada), giáo xứ Thánh Giuse thuộc Giáo Phận Dallas (Texas), và hiện nay đang là chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Lavang thuộc Tổng Giáo Phận Portland (Oregon).

Linh Mục Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR

Linh Mục Nguyễn Bá Quốc Linh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, Tỉnh Dòng Baltimore, Hoa Kỳ. Linh mục khấn dòng năm 2006, lãnh nhận sứ vụ linh mục năm 2014 tại Boston, Massachusetts. Phó xứ Thánh Phêrô Tông Đồ và phó đền Thánh Gioan Neumann từ 2014-2019 tại Tổng Giáo Phận Philadelphia (Pennsylvania). Hiện nay, linh mục đang phục vụ với trách vụ giám đốc ơn gọi Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Baltimore tại Tổng Giáo Phận Washington DC.

Ông bà Keith và Tracy Hoàng

Ông bà Keith và Tracy Hoàng sáng lập doanh nghiệp kinh doanh trên mạng HansonEllis.com năm 1999, và được tạp chí BRIDE đánh giá là công ty bán hàng lưu niệm số 1 tại các cửa hàng của Etsy. Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, họ thành công trong việc phát triển một hệ thống để xác định những món quà được coi là do Chúa ban cho để sống cuộc sống có mục đích. Bây giờ, hai ông bà cống hiến những cố gắng của họ cho BFG Ministry (www.builtforgreatness.com) để khôi phục sự thật của lòng tin cậy và để trở thành tông đồ của tất cả mọi quốc gia.

Linh Mục Martin Ngô, S.J.

Linh Mục Martin Ngô trưởng thành ở Orange County. Là con của một gia đình di dân Việt Nam, “Marty” được Chúa ban cho một sự giáo dục trải qua nhiều nền văn hóa khác nhau. Sứ vụ đầu tiên của Linh Mục Martin Ngô là trong Cộng Đồng Dòng Tên tại đại học Loyola Marymount University, Los Angeles, năm 2021 với vai trò linh mục linh hướng toàn thời gian. Kể từ đó, linh mục chuyển sang dạy tại trường Điện Ảnh và Truyền Hình và được sinh viên thuộc mọi thành phần quý mến, cả trong trách nhiệm giảng dạy và mục vụ qua chương trình Arrupe Living & Learning Community, CLC và trong các chương trình sáng kiến do sinh viên đứng đầu. Linh Mục Martin Ngô cũng làm việc cho Loyola Productions, một công ty điện ảnh phi lợi nhuận của Dòng Tên, và hiện là giảng viên cố vấn cho Alpha Sigma Nu, Hiệp Hội Danh Dự Dòng Tên của trường. Ngoài Chúa Giêsu, hai em gái là chỗ dựa lớn nhất của linh mục.

Thông tin Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange 2024: melavangoc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *