Sunday , December 3 2023

California thực hiện 137 vụ bắt giữ liên quan đến các vụ cướp cửa hàng bán lẻ

SACRAMENTO, California (NV) – Trong chiến dịch trên toàn tiểu bang chống việc cướp các cửa hàng bán lẻ có tổ chức, cảnh sát California đã thực hiện được 137 vụ bắt giữ và thu hồi được ba chiếc hơi bị đánh cắp và hơn $60,000 hàng hóa bị đánh cắp, theo đài KTLA 5 loan tin hôm Thứ Hai, 20 Tháng Mười Một.

Chiến dịch có quy mô lớn này được thực hiện vào ngày 3 Tháng Mười Một và được điều phối bởi lực lượng đặc nhiệm chống trộm bán lẻ có tổ chức của Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP).

Hoạt động này bao gồm hàng chục cơ quan công lực trên toàn tiểu bang, được chia thành các nhóm ở các khu vực Nam California, Bay Area, Inland Empire và Central Valley.

Trong số các vụ bắt giữ, một hoạt động chung ở Inland Empire, Quận Cam và khu vực San Diego, có 41 người bị bắt. Chiến dịch cũng giúp thu hồi được một chiếc xe bị đánh cắp và hơn $28,000 tài sản bị đánh cắp.

Một hoạt động khác diễn ra tại Los Angeles County đã dẫn đến 31 vụ bắt giữ và hơn $5,600 tài sản bị đánh cắp.

Lực lượng đặc nhiệm chống ăn cắp cửa hàng bán lẻ trực thuộc CHP được thành lập vào năm 2019 và văn phòng Thống Đốc California Gavin Newsom cho biết họ đã bắt giữ hơn 1,250 người và thu hồi hơn $30 triệu hàng hóa bị đánh cắp kể từ khi thành lập.

Vào Tháng Tám, Thống Đốc Newsom tuyên bố tiểu bang sẽ tăng gấp ba nguồn lực CHP ở khu vực Los Angeles để giúp chống lại hành vi trộm cắp bán lẻ có tổ chức.

Các cơ quan công lực ở Los Angeles County và San Diego County cũng thành lập lực lượng đặc nhiệm tội phạm bán lẻ của riêng họ, lực lượng này đã hợp tác với CHP. (MPL)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *