Tuesday , April 23 2024

Chương trình Phục Sinh nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Giáo Phận Orange

GARDEN GROVE, California (NV) – Linh Mục Thái Quốc Bảo, quản đốc (rector) nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Giáo Phận Orange, ở Garden Grove, hôm Thứ Năm, 28 Tháng Ba, gởi ra thông báo cho biết nhà thờ sẽ cử hành Tuần Thánh Phục Sinh 2024 như sau:

Thứ Năm, 28 Tháng Ba

-5 PM: Thánh Lễ Tiệc Ly và Rửa Chân. Sau Thánh Lễ, có Kiệu Mình Thánh Chúa vào nhà Arboretum và tiếp tục Chầu Thánh Thể đến 7 AM hôm sau.

Thứ Sáu, 29 Tháng Ba

-1 PM – 2 PM: Đi chặng đàng Thánh Giá ngoài trời. Nhóm thiện nguyện viên của nhà thờ Chính Tòa diễn thật lại chặng đường thương khó, vác thánh giá, đóng đinh và chết trên Thánh Giá của Chúa Giêsu.

-5 PM: Tham dự Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chết và Rước Lễ trong nhà thờ. Sau nghi thức, giáo xứ mời mọi người ở lại dùng cơm chay.

-8 PM: Buổi diễn nguyện, ngắm đứng, đóng đinh, táng xác, và tháo xác Chúa trong Arboretum.

-9:30 PM: Kiệu quan tài xác Chúa xung quanh nhà thờ.

-10 PM – 12 AM: Thời gian dành cho cá nhân đến viếng xác Chúa và cầu nguyện.

Thứ Bảy, 30 Tháng Ba

-9 AM – 12 PM: Tiếp tục viếng xác Chúa.

-4:30 PM: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh do Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá giáo phận, chủ tế.

Chủ Nhật, 31 Tháng Ba

-6:15 AM, 2 PM, 4 PM: Đại Lễ Phục Sinh.

“Xin kính mời quý vị đến tham dự và chúc quý vị một Lễ Phục Sinh đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô,” Linh Mục Thái Quốc Bảo viết. (Đ.D.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *