Monday , June 24 2024

CSVN vẫn hò suông “loại bỏ cơ chế xin cho” suốt nhiều năm qua

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Từ nhiều năm nay, chế độ Hà Nội hô hò “loại bỏ cơ chế xin cho” đến nay vẫn chỉ thấy hò suông, cái cần loại bỏ vẫn ở đó.

Tờ Tuổi Trẻ ngày 31 Tháng Năm thuật lời của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng kêu ca “cái gì chúng ta cũng xin-cho”, đẻ ra mọi thứ rào cản, gây khó khăn cho giới đầu tư cả trong và ngoài nước.

Dịp này, ông Dũng cảnh cáo “nếu chúng ta không cải cách nhanh, nhà đầu tư sẽ đi chỗ khác.” mà thực tế “việc nhà đầu tư đi chỗ khác đã và đang diễn ra chứ không còn “sẽ”. Báo Tuổi Trẻ dẫn lại lời ông ta.

Trong bản tin kể trên, tờ báo dẫn thủ tục đầu tư ở nước khác chỉ mất vài ngày, nhà đầu tư nhận được sự chấp thuận qua điện thư mà “không có việc gặp mặt giữa nhà đầu tư và các công chức công quyền”. Còn tại Việt Nam thì “thực tế mất ít nhất một năm để được cơ quan xin-cho ý kiến” sau nhiều ngày tháng “chạy đôn chạy đáo, tốn rất nhiều tiền của, công sức”.

Suốt nhiều chục năm qua, giới đầu tư và các định chế tài trợ quốc tế hối thúc chế độ Hà Nội giản dị hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ “cơ chế xin-cho” hầu tránh nạn tham nhũng, vòi vĩnh hối lộ. Người ta từng thấy những lời kêu gào rồi những lời cam kết của những kẻ cầm đầu guồng máy cai trị tại Việt Nam, nay vẫn chỉ thấy ông Nguyễn Chí Dũng kêu ca.

Tuần trước, ngày 23 Tháng Năm, chính ông Dũng đã kêu gào “phải tập trung xây dựng thể chế để giải quyết các ách tắc, cải cách hành chính mạnh mẽ, quyết liệt hơn, và có giải pháp để cán bộ dám nghĩ, dám làm”. Tình trạng các quan chức nhà nước “cứ đá lên đá xuống” mà không ai dám “quyết” vì sợ trách nhiệm cũng đã được nói đi nói lại, không có gì thay đổi.

Ngày 27 Tháng Hai, tờ Tuổi Trẻ thuật lời phát biểu của ông thủ tướng Phạm Minh Chính trong một phiên họp của chính phủ là “yêu cần loại bỏ cơ chế xin-cho” để “phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm…”. Dịp này, ông cũng lại kêu gọi “cắt giảm tối đa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, không gây phiền hà, giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp”.

Tám năm trước, tức ngày 5 Tháng Năm 2016, khi còn là thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết “xóa bỏ cơ chế xin-cho”, nhà cầm quyền “chuyển phương thức lãnh đạo điều hành từ mệnh lệnh hành chính sang chính phủ kiến tạo và xây dựng.” Ông cũng đã cam kết “cắt giảm thủ tục hành chính”, rồi ông leo lên ghế chủ tịch nước và mất chức đầu năm ngoái.

Ông Phạm Minh Chính được “cơ cấu” vào ghế thủ tướng, tiếp tục cam kết y như kẻ tiền nhiệm. Còn ông bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng tiếp tục kêu ca, cảnh cáo thay mặt giới đầu tư với những lời người ta đã được nghe nhiều năm trước được lập lại.(NTB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *