Sunday , July 21 2024

Cư dân Santa Ana có 60 ngày để trả dịch vụ trễ hạn trước khi bị cắt nước

SANTA ANA, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Santa Ana hôm 4 Tháng Sáu chấp thuận các thay đổi trong liên quan đến việc cập nhật quy tắc chi trả hóa đơn tiền nước để tuân thủ theo Đạo Luật Bảo Vệ Việc Cắt Nước của tiểu bang, theo thông cáo báo chí của thành phố đưa ra hôm Thứ Hai, 24 Tháng Sáu.

Vì các chương trình hỗ trợ phí dịch vụ tiện ích trong thời gian đại dịch đã kết thúc, Santa Ana chuẩn bị áp dụng việc ngừng cung cấp dịch vụ nước cho khách hàng bắt đầu từ ngày 4 Tháng Bảy. Tuy nhiên, việc cắt nước sẽ chỉ bắt đầu từ Tháng Chín.

Khách hàng là cư dân sẽ thấy những thay đổi chính trong quy trình thanh toán, bao gồm có 60 ngày thay vì 30 ngày để thanh toán hóa đơn quá hạn trước khi dịch vụ bị gián đoạn hoặc ngừng cung cấp. Ngoài ra, thành phố sẽ có thông báo bổ sung cùng với các điều khoản đặc biệt dành cho khách hàng hội đủ điều kiện gặp khó khăn về y tế và tài chính.

“Chúng tôi nhận thấy rằng lạm phát đang ảnh hưởng đến trương mục ngân hàng của nhiều cư dân và nhiều người có thể vẫn cảm nhận tác động tài chính từ đại dịch,” Thị Trưởng Valerie Amezcua cho biết. “Chúng tôi muốn làm việc với những cư dân có hóa đơn chưa thanh toán để giúp họ quay trở lại chu kỳ thanh toán và tránh phải cắt dịch vụ nước của bất kỳ ai. Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng sử dụng nước có hóa đơn quá hạn liên lạc với Bạn Dịch Vụ Tiện Ích của thành phố để có kế hoạch thanh toán càng sớm càng tốt trước khi việc cắt nước được áp dụng.”

Trong khi nhiều thành phố khác ở Orange County và California đã áp dụng trở lại việc cắt nước do không thanh toán phí dịch vụ, mà một số điều đã được áp dụng ngay từ năm ngoái, Santa Ana đã trì hoãn việc này. Thay vào đó, thành phố tập trung nỗ lực tối đa để xác định biện pháp hỗ trợ thanh toán cho khách hàng. Những nỗ lực đó mang lại kết quả là thành phố đã giúp hơn 5,000 hộ gia đình nhận được khoản hỗ trợ $4.2 triệu, bao gồm:

-Chương Trình Thanh Toán Trễ Hạn Cho Hóa Đơn Dịch Vụ Nước và Nước Thải được mở rộng của California: khấu trừ $2,751,505 cho khoảng 3,000 hồ sơ của khách hàng.

-Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Nước Cho Người Có Thu Nhập Thấp của California: $507,000 được áp dụng cho khoảng 400 hộ gia đình.

-Đạo Luật CARES: 1,857 ngân khoản được cấp cho các hộ gia định hội đủ điều kiện với số tiền tổng cộng là $928,000.

Đạo Luật Bảo Vệ Việc Cắt Nước liệt kê các quyền và điều khoản với mục đích cải thiện sự tiếp cận của công chúng với nguồn nước sạch, an toàn, và có giá phải chăng. Theo luật này, thành phố:

-Phải đăng chính sách bằng văn bản bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Hàn, và tiếng Tagalog về việc ngừng cung cấp dịch vụ nước do không thanh toán.

-Bị cấm cắt nước cư dân nếu họ không thanh toán phí dịch vụ bị trễ hạn dưới 60 ngày.

-Phải tuân thủ các quy định về thông báo đối với hồ sơ thanh toán quá hạn và biện pháp khắc phục cho khách hàng trong các trường hợp cụ thể.

-Bị cấm ngừng dịch vụ cho dân cư trong một số trường hợp cụ thể.

-Phải báo cáo số lần ngừng cung cấp dịch vụ cho dân cư hàng năm do không có khả năng thanh toán trên trang web của mình và Hội Đồng Kiểm Soát Nguồn Nước tiểu Bang.

Những thay đổi trong quy trình thanh toán tiền nước sẽ thực hiện từng bước và Thành phố chỉ áp dụng việc ngừng dịch vụ nước như là biện pháp cuối cùng. Ngoài ra, Thành phố sẽ tập trung trước tiên vào các hồ sơ nợ quá hạn có số dư cao hơn. Tính đến ngày 28 Tháng Năm, thành phố có 45,576 khách hàng sử dụng nước (39,940 hồ sơ khách hàng dân cư và 5,636 hồ sơ khách hàng doanh nghiệp).

Tất cả khách hàng sử dụng nước có thể yêu cầu được trả góp, nhưng thành phố không bảo đảm sẽ đáp ứng được tất cả.

Thành phố khuyến cáo khách hàng hãy lưu ý những chiêu trò lừa đảo! Thành phố không còn cung cấp hỗ trợ thanh toán và không ký hợp đồng với bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào để cung cấp hỗ trợ thanh toán.

Thành phố nhắc nhở cư dân chỉ thanh toán thông qua các hình thức được thành phố phê duyệt và giữ bảo mật thông tin cá nhân.

Nếu có thắc mắc hoặc không rõ về cách thanh toán, cư dân có thể thảo luận với thành phố, gọi số điện thoại 714-647-5454, vào trang web www.santa-ana.org/municipal-utility-services/ hoặc đến gặp trực tiếp nhân viên tại tòa thị chính. (Đ.D.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *