Tuesday , July 16 2024

Đại Hội Đoàn Kết Võ Bị Toàn Cầu 2024 ‘Dựng Lại Niềm Tin’ tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đại Hội Đoàn Kết Võ Bị Toàn Cầu 2024, do Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN), Nam và Bắc California sẽ long trọng tổ chức tại Nam California vào ba ngày từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, 28 đến 30 Tháng Sáu.

Cựu SVSQ Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Khóa 26, tổng hội trưởng Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN Nam California, đồng trưởng ban tổ chức, cho biết: “Đại Hội Đoàn Kết Võ Bị Toàn Cầu 2024 là sự đoàn kết giữa hai tổng hội Bắc và Nam California được trở thành một tổng hội duy nhất là Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Đây là một việc làm có chính nghĩa gồm ý kiến của đa số các anh em cựu SVSQ trên toàn thế giới đồng ý và sẽ về tham dự Đại Hội 2024. Cho đến giờ này, ban tổ chức Đại Hội được sự đồng ý yểm trợ của 927 cựu SVSQ trên tổng số 1,200 người còn tại thế.”

“Chủ đề của đại hội 2024 là ‘Dựng Lại Niềm Tin.’ Bởi vì, niềm tin của chúng tôi đã bị mất đi hết sau bảy năm chia cách thành hai tổng hội. Cựu SVSQ Võ Bị là một tập thể thống nhất, mà tình trạng chia đôi như vậy thì rất đau lòng cho anh em chúng tôi. Vì thế, sau bảy năm chia cách, anh em cựu SVSQ chúng tôi tự giác tìm lại với nhau. Từ đó, cựu SVSQ Nguyễn Huệ, Khóa 25, tổng hội trưởng Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN Bắc California và chúng tôi là tổng hội trưởng Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN Nam California đã đồng thuận liên lạc với nhau,” cựu SVSQ Ái Đỉnh cho biết thêm.

Về tiến trình sự đoàn kết của hai tổng hội Bắc và Nam California, cựu SVSQ Nguyễn Phước Ái Đỉnh cho biết thêm: “Chính tôi là người viết lá thư tâm tình đầu tiên để kêu gọi, và được sự đáp ứng của anh Nguyễn Huệ. Sau đó, tôi đã mời các vị niên trưởng cựu SVSQ Võ Bị Nam California cũng như hội trưởng Hội Võ Bị Nam California cùng với chúng tôi họp riêng, nhưng họ đã từ chối không đến họp với anh em chúng tôi. Khi anh em cựu SVSQ Nam và Bắc California đồng thuận là sẽ bắt tay với nhau để được trở thành một Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị duy nhất, thì chúng tôi cũng có mời một số niên trưởng tại Nam California cũng như hội trưởng Nam California lần nữa, nhưng họ vẫn không đến.”

“Lúc đó, tôi cũng có lời yêu cầu họ là muốn có ý kiến, muốn phản đối sự việc gì thì phải đến dự buổi họp. Nhưng họ vẫn không đến. Cuối cùng, trong ban chấp hành Tổng Hội Cựu SVSQ Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Nam và Bắc California cũng như một số quý niên trưởng đã đồng ý ngồi lại với anh em chúng tôi, và đồng thuận xóa bỏ những bất đồng chính kiến trước đây để cùng trở về với nhau, nhằm tạo lại danh dự của Trường Võ Bị. Kết quả tốt đẹp này là một tiền đề để chúng tôi đứng ra nhận trách nhiệm tổ chức Đại Hội Đoàn Kết Võ Bị Toàn Cầu 2024 tại Nam California,” cựu SVSQ Ái Đỉnh nói.

Cựu SVSQ Hoàng Mão, Khóa 20, thành viên trong ban tổ chức, nói: “Tôi yểm trợ cho đại hội và làm được những gì cho ban tổ chức thì tôi làm. Thí dụ, tôi đã cung cấp cho đại hội hai căn nhà của tôi để cho 40 cựu SVSQ và gia đình từ phương xa về tạm trú trong ba ngày đại hội, mỗi căn nhà có thể chứa 15 người, và thêm một căn nhà của tôi đang ở chứa được thêm chín người nữa. Ngoài ra, tôi còn cung cấp mỗi nhà một chiếc xe van để cho họ sử dụng trong tiện nghi di chuyển.”

Cựu SVSQ Nguyễn Xuân Nghị, Khóa 23, thành viên trong ban tổ chức, nói: “Sau sự chia rẽ nội bộ của Tổng Hội Cựu SVSQ Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vào năm 2016. Cho đến bây giờ, đây là Đại Hội Đoàn Kết chính thức đã được trên 900 cựu SVSQ Võ Bị đồng ý, trong tổng số 1,200 còn tại thế trên toàn cầu.”

Theo ban tổ chức, sau quá trình từ ngày 15 Tháng Bảy, 2023, cho đến cuối Tháng Tám, 2023, để hai tổng hội Bắc và Nam California ngồi lại với nhau thảo luận, và qua cuộc trưng cầu ý kiến của các cựu SVSQ trên toàn thế giới. Kết quả, Đại Hội Đoàn Kết Võ Bị Toàn Cầu 2024 được sự đáp ứng đại đa số cựu SVSQ đồng ý và thống nhất. Chỉ trong một tuần lễ kêu gọi sự đoàn kết này, thì ban tổ chức đã được 927 cựu SVSQ Võ Bị trên toàn cầu đồng thuận về tham dự Đại Hội Võ Bị Đoàn Kết Toàn Cầu 2024. Và có khoảng 30 quả phụ của cựu SVSQ Võ Bị cũng đồng ý và sẽ về tham dự Đại Hội này.

Chương trình tổng quát của Đại Hội Đoàn Kết Võ Bị Toàn Cầu 2024:

-Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu: Tiền đại hội, từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều, tại East West Room/ Westminster Civic Center, 2800 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683. Sau đó, từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối là Lễ Truy Điệu Truyền Thống, tại Freedom Park (Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ) 14180 All American Way, Westminster, CA 92683.

-Thứ Bảy, 29 Tháng Sáu: Từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng: Lễ Chào Cờ Khai Mạc Đại Hội. Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều: Họp Đại Hội Đồng Khoáng Đại. Tại địa điểm: Warner Middle School Gym, 14171 Newland St., Westminster, CA 92683.

-Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu: Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa: Tiếp tục Họp Đại Hội Đồng Khoáng Đại. Từ 1 giờ trưa đến 2 giờ trưa: Bầu cử. Từ 2 giờ 30 phút trưa đến 3 giờ chiều: Đúc kết chương trình đại hội. Từ 5 giờ 30 phút chiều đến 11 giờ đêm: Dạ Tiệc Bế Mạc Đại Hội. Địa điểm: QD Venue, 7724 Garden Grove Blvd., Westminster, CA 92683.

Liên lạc ban tổ chức: Cựu SVSQ Nguyễn Huệ, Khóa 25, (510) 585-6012; cựu SVSQ Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Khóa 26, (714) 350-8909; cựu SVSQ Nguyễn Duy Niên, Khóa 27, (909) 548-1620; cựu SVSQ Lê Phước Nhuận, Khóa 28, (949) 201-0699. [qd]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *