Friday , February 23 2024

Dân cử và giới chức Garden Grove thăm và chúc Tết nhật báo Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một phái đoàn bao gồm dân cử và giới chức thành phố Garden Grove, Học Khu Garden Grove, và Đặc Khu Thủy Cục Orange County vừa ghé thăm và chúc Tết Giáp Thìn nhật báo Người Việt, Westminster, hôm Thứ Sáu, báo Người Việt

Đây là truyền thống có từ lâu và luôn được các vị dân cử và giới chức duy trì. Chuyến thăm và chúc Tết này do cô Kristy Thái, nhân viên giao tế cộng đồng Garden Grove, sắp xếp và tổ chức.

Trong hình, từ trái, ông George Brietigam (nghị viên Garden Grove, Địa Hạt 1), cô Lisa Kim (tổng quản trị Garden Grove), Luật Sư Dina Nguyễn (ủy viên Học Khu Garden, Khu Vực 5, kiêm ủy viên Đặc Khu Thủy Cục Orange County, Địa Hạt 1), Tiến Sĩ Joe Đỗ Vinh (nghị viên Garden Grove, Địa Hạt 4), cô Cindy Ngọc Trần (phó thị trưởng Garden Grove, Địa Hạt 3), và cô Stephanie Klopfenstein (nghị viên Garden Grove, Địa Hạt 5) tại phòng họp nhật báo Người Việt. (Hình: Thanh Long/Người Việt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *