Saturday , December 9 2023

Giải Trí

Angelina Jolie muốn rời khỏi Los Angeles đến Cambodia

HOLLYWOOD, California (NV) – Minh tinh Angelina Jolie chia sẻ bà đang muốn ra khỏi Los Angeles vì “Hollywood không phải là nơi lành mạnh.” Theo Yahoo! Entertainment, bà nói điều đó trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Wall Street Journal. Trong cuộc phỏng vấn đó, minh tinh …

Read More »