Friday , June 21 2024

Hơn 600,000 dân California chưa xài tới trợ cấp lạm phát

SACRAMENTO, California (NV) – Một năm rưỡi trôi qua từ lúc California trực tiếp phân bổ các khoản trợ cấp cho hàng triệu dân nhằm giảm bớt gánh nặng lạm phát, nhưng hơn 600,000 người thậm chí còn chưa một lần đụng vào số tiền mà họ được hưởng, theo Đài KTLA 5 News.

Ủy Ban Thuế Vụ California FTB công bố Khoản Hoàn Thuế Cho Tầng Lớp Trung Lưu – thường được gọi là các khoản tiền “cứu trợ lạm phát” – bằng tiền gửi trực tiếp và thẻ rút tiền (debit card) vào Tháng Mười 2022. Cho tới Tháng Chín năm ngoái, FTB phân bổ đợt trợ cấp cuối cùng.

Tất cả, trừ dân California dư dả nhất, đều đủ điều kiện nhận được một số khoản cứu trợ lạm phát. Các khoản tiền hỗ trợ dao động từ $200 tới $1,050.

Ủy Ban Thuế Vụ FTB ước tính phân bổ trực tiếp 7.2 triệu khoản trợ cấp vào trương mục nhà băng của dân California, với tổng giá trị khoảng $4 tỷ. Nhưng thậm chí còn có nhiều người hơn, khoảng 9.6 triệu, nhận được thẻ rút tiền qua thư – và chỉ có 90% tổng số thẻ được kích hoạt.

Một số lượng nhỏ thẻ rút tiền còn lại được chuyển thành ngân phiếu giấy, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới 624,000 thẻ ghi nợ có ít nhất $125 triệu tiền trợ cấp chưa dùng tới.

Dân California vẫn còn khoảng hai năm để kích hoạt thẻ rút tiền và dùng số tiền còn lại.

Người được hưởng trợ cấp có thể kích hoạt thẻ bằng cách gọi 1-800-240-0223. Nếu có ai bị mất thẻ hoặc cho rằng thẻ bị ăn cắp, xin gọi tới số tương tự và làm theo hướng dẫn để yêu cầu đổi thẻ.

Thậm chí có vài người còn chưa dùng hết lợi tức trong các thẻ rút tiền đã kích hoạt. Chưa tới một nửa số lượng thẻ được rút hết tiền, theo sổ sách kế toán mới nhất của FTB. Tất cả lợi tức chưa dùng tới sẽ không còn hiệu lực sau khi nguồn trợ cấp hết hạn vào 30 Tháng Tư 2026. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *