Sunday , June 23 2024

Hơn nửa số người ủng hộ Biden là vì chống Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Chính vì cựu Tổng Thống Donald Trump không ưa được, nên có hơn phân nửa số cử tri ủng hộ Tổng Thống Joe Biden tái tranh cử bảo rằng họ làm thế là để chống Trump, theo kết quả thăm dò mới nhất hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Sáu.

Cuộc thăm dò CBS News/YouGov hôm Chủ Nhật nêu ra 54 phần trăm những cử tri sẽ bỏ phiếu cho Biden sẵn sàng chọn ông vào kỳ bầu cử Tháng Mười Một, tăng 7 điểm so với Tháng Ba.

Lý do thứ nhì mà cử tri chọn Biden là vì thích ông ấy, ở mức 27 phần trăm. Tỷ lệ này giảm 4 điểm so với cuộc thăm dò hồi Tháng Ba. Gần một phần năm, 19 phần trăm, cho biết họ chọn Biden vì ông được xem là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ.

Trong số những người cho rằng cuộc tổng tuyển cử năm nay là dịp bày tỏ ý kiến về Trump, 66 phần trăm sẽ bỏ phiếu cho Biden vì lẽ ấy. Ngược lại, khi người ta cho rằng cuộc bầu cử là dịp tống khứ Biden, cử tri cho biết đó là lý do dồn qua Trump cũng ở 66 phần trăm.

So sánh giữa Biden với Trump thì một số lượng nhiều hơn sẽ bỏ phiếu cho Trump, 53 phần trăm, thay vì Biden vốn có 47 phần trăm ủng hộ.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy Biden và Trump ngang ngửa nhau ở các tiểu bang còn lấp lửng. Trên toàn quốc, Turmp nhận được 50 phần trăm cử tri ủng hộ, so với Biden ở mức 49 phần trăm. Trong các tiểu bang còn tranh chấp nhiều, Biden nhỉnh hơn ở mức 50 phần trăm, và Trump được 49 phần trăm ủng hộ.

Cuộc thăm dò được thực hiện với mẫu ngẫu nhiên là 2,063 người thành niên từ ngày 5 đến 7 Tháng Sáu. Tại các tiểu bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin có nhiều người được chọn cho cuộc thăm dò hơn các nơi khác. Biên độ sai biệt là 3.2 phần trăm tính toàn thể người thành niên trong cuộc thăm dò và 3.8 phần trăm trong số cử tri có ghi danh dự phần. (TTHN)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *