Monday , June 24 2024

Làm sổ thông hành Hoa Kỳ nay có thể dễ hơn một chút

HOUSTON, Texas (NV) — Tiến trình xin cấp sổ thông hành tại Hoa Kỳ sẽ dễ dàng hơn một chút, đặc biệt là trong trường hợp gặp khó khăn trong việc sắp xếp cuộc hẹn ghi danh sổ thông hành phù hợp với lịch trình cá nhân, theo Đài KHOU 11 News.

Giờ đây, các chi nhánh của Bưu Điện Hoa Kỳ USPS chấp nhận đơn ghi danh sổ thông hành sẽ áp dụng thời gian phục vụ không cần hẹn trước.

Theo Elvin Mercado, phó chủ tịch đảm trách Hoạt Động Bán Lẻ và Bưu Điện, mỗi Bưu Điện nhận ghi danh sổ thông hành sẽ có ít nhất ba giờ tiếp nhận mỗi tuần.

Nếu có ai đang cần làm sổ thông hành, trước tiên, vào trang tiếp nhận sổ thông hành trực tuyến của USPS rồi làm theo hướng dẫn để điền đơn ghi danh và chuẩn bị hồ sơ cần thiết.

Tiếp theo, vào trang công cụ Lập Lịch Hẹn Khách Hàng của USPS, có thể tìm thấy tại www.usps.com. Sau đó, trên công cụ lập lịch hẹn, dò theo ngày hoặc địa điểm từ đó người dân sẽ tìm thấy Bưu Điện gần nhất kèm theo giờ phục vụ.

Khi người dân tới bưu điện, một nhân viên được huấn luyện về cách thức giải quyết quy trình ghi danh sẽ sẵn sàng trợ giúp và tại phần lớn các địa điểm, thậm chí còn chụp chân dung để làm sổ thông hành, Mercado cho biết.

Nếu không muốn tới bưu điện theo kiểu không hẹn trước, người dân có thể sử dụng công cụ Lập Lịch Hẹn Khách Hàng của USPS để đặt lịch hẹn trước.

Ngoài ra còn có các quầy tự phục vụ tại một số địa điểm USPS tại đó người dân có thể đặt lịch hẹn hoặc gọi tới đường dây điện thoại chăm sóc khách hàng của USPS theo số 1-800-ASK-USPS.

Theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, thời gian giải quyết đơn ghi danh sổ thông hành thường là sáu tới tám tuần còn dịch vụ cấp tốc thì hai tới ba tuần. Muốn nhanh thì cần đóng thêm lệ phí.

Mercado cho biết USPS tiếp nhận hơn 8.5 triệu đơn xin cấp sổ thông hành vào năm ngoái. Con số đó không gồm có đơn xin gia hạn sổ thông hành gửi qua đường bưu điện. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *