Sunday , July 21 2024

Liên Âu tài trợ nghiên cứu có Trung Quốc tham gia, lo ngại “ngư ông đắc lợi”

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Một nhóm các trường đại học Trung Quốc có liên hệ mật thiết với giới chức quân sự được gọi là “Quốc Phòng Thất Tử” đang tham gia vào các dự án nghiên cứu do Liên Âu tài trợ, theo tờ POLITICO tìm hiểu và công bố hôm Thứ Năm, 27 Tháng Sáu.

Trong thập niên qua, Liên Âu tài trợ cho ít nhất 14 đề án trị giá 26 triệu euro ($27.8 triệu) hợp tác với các trường đại học Trung Quốc được các chuyên gia cho là có “nguy cơ cao.” Tám trong số các đề án này vẫn đang trong tiến trình thực hiện. Lãnh vực nghiên cứu của các đề án gồm có kỹ thuật lọc carbon, mô hình hóa khí hậu, kỹ nghệ sưởi ấm và làm mát cho tới kỹ nghệ ăng-ten và động cơ đẩy.

Các mối liên hệ nghiên cứu làm Brussels khó xử, nơi đang cố gắng hàn gắn bang giao với Trung Quốc.

Vào Tháng Năm, Liên Âu ban hành hướng dẫn dành cho các quốc gia và trường đại học trong khối, không cho phép ngoại quốc can thiệp vào các nhà nghiên cứu và trường đại học – đặc biệt là từ Trung Quốc – vì lo ngại ​​rò rỉ tài sản trí tuệ bị và kỹ nghệ của Liên Âu bị lợi dụng để chống lại chính lợi ích của khối.

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh cáo rằng nhóm Thất Tử “từng có mối liên hệ với giới nghiên cứu quân sự.” Các trường đại học trong nhóm chịu sự quản lý của Bộ Công Nghiệp và Kỹ Nghệ Thông Tin Trung Quốc và “đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc,” theo một nghiên cứu gần đây của Datenna, nền tảng tình báo dữ liệu tập trung vào Trung Quốc.

Tất cả các thành viên của nhóm Thất Tử đều bị Chương Trình Theo Dõi Các Trường Đại Học Quốc Phòng Trung Quốc CDUT trực thuộc Viện Chính Sách Chiến Lược Úc ASPI phân loại là có rủi ro “rất cao;” CDUT là một công cụ được các trường đại học ứng dụng rộng rãi để quyết định có đi đến hợp tác nghiên cứu hay không.

Tháng Ba năm ngoái, năm trường đại học Âu Châu khởi động một đề án lọc carbon gần 2 triệu euro ($2.1 triệu) do Liên Âu tài trợ với sự tham gia của Viện Kỹ Nghệ Bắc Kinh, một thành viên trong nhóm Thất Tử, với tư cách là đối tác, phân tích của POLITICO về cơ sở dữ liệu về nghiên cứu do Liên Âu tài trợ cho thấy.

Chương trình nghiên cứu và phát triển hàng đầu của Liên Âu, Horizon Europe, cũng tài trợ cho một đề án về kỹ nghệ truyền nhiệt, trong đó có Đại Học Beihang là đối tác – cũng là thành viên trong nhóm Thất Tử – và kéo dài tới 2027.

Ngoài ra các thành viên trong nhóm Thất Tử còn thực hiện các đề án khác thuộc chương trình tiền thân của Horizon Europe, Horizon 2020, tính từ 2015: Ít nhất 13 đề án, trong đó bảy đề án vẫn còn đang nghiên cứu.

Một đề án nghiên cứu kéo dài tới cuối 2025, nghiên cứu kỹ nghệ động cơ và có hai thành viên Thất Tử làm đối tác: Viện Kỹ Nghệ Cáp Nhĩ Tân và Đại Học Beihang.

Một số đề án được cho là nhận được sự đóng góp rất đáng kể từ Liên Âu. Một đề án xoay quanh việc cải thiện hoạt động an toàn trên biển, được thực hiện từ 2017 tới 2020 và có sự tham gia của Đại Học Kỹ Thuật Cáp Nhĩ Tân, nhận được 6.5 triệu euro ($6.9 triệu) tài trợ từ Liên Âu.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc, tham gia vào đề án được coi là “những người hợp tác,” các chương trình nghiên cứu của Liên Âu cho biết, tức là họ không nhận được tài trợ của Liên Âu nhưng dính líu tới các nhiệm vụ nghiên cứu nhất định.

Giới chức tại một số khu vực Âu Châu, như vùng Flanders thuộc miền Bắc nước Bỉ, ngưng hợp tác với nhóm Thất Tử.

Nhưng các tổ chức hàn lâm Âu Châu cảnh cáo không nên đoạn tuyệt với Trung Quốc trong các hoạt động hợp tác nghiên cứu, đặc biệt là trong các lãnh vực như nghiên cứu khí hậu, cho rằng điều này mâu thuẫn với quyền tự do nghiên cứu đồng thời kéo dài thời giờ nghiên cứu.

Một số trường đại học liên can tới các đề án nhận thấy rủi ro khi hợp tác với các trường đại học thuộc nhóm Thất Tử nhưng vẫn quyết định tiếp tục vì lãnh vực của đề án không gây ra nhiều tranh cãi.

Một đơn vị khác, đại học University of Zaragoza, cho biết hợp tác nghiên cứu với Trung Quốc trong lãnh vực lọc carbon là “thích đáng, vì hàm lượng khí CO2 thải ra từ Trung Quốc ảnh hưởng lớn tới biến đổi khí hậu toàn cầu.”

Tuyên bố từ đại học University of Zaragoza nhắc lại quan điểm của Ủy Ban Âu Châu EC rằng có thể khởi động nghiên cứu trong một số trường hợp nhất định.

Ủy Ban Âu Châu từ chối bình luận về câu hỏi của POLITICO liên quan tới mối liên hệ với các trường đại học thuộc nhóm Thất Tử. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *