Monday , June 24 2024

Medi-Cal đang tìm cách chăm sóc người vô gia cư tốt hơn

Thiện Lê/Người Việt

SACRAMENTO, California (NV) – Sở Dịch Vụ Y Tế California (DHCS) đang liên tục thay đổi bảo hiểm Medi-Cal để phục vụ cư dân tốt hơn, và trong đó có nhiều người đang gặp nguy cơ mất chỗ ở. Vì vậy DHCS hợp tác với Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) để tổ chức hội thảo nói về những dịch vụ đó hôm Thứ Năm, 2 Tháng Năm.

Medi-Cal không chỉ bảo vệ sức khỏe của cư dân, mà còn cung cấp những dịch vụ xã hội như nhà ở và hỗ trợ nhiều gia đình. Bảo hiểm y tế này phục vụ cho 1/3 cư dân California, tức là khoảng 15 triệu người, bây giờ có thêm những dịch vụ xã hội giúp đỡ những người đang có nguy cơ lâm vào cảnh vô gia cư.

Những chương trình mới của Medi-Cal gồm có ngăn chặn cảnh vô gia cư, chuyển tiếp chỗ ở, hỗ trợ tiền thuê nhà và tiền đặt cọc, chỗ ở sau khi nhập viện, trung tâm cai nghiện, và cung cấp thuốc cho những người vô gia cư.

Tham dự buổi hội thảo có lãnh đạo của DHCS, các chuyên gia và nhân viên y tế cộng đồng nói về những cách họ sử dụng Medi-Cal để giúp nhiều cư dân California đang trải qua cảnh vô gia cư hay bất ổn về chỗ ở, và giúp họ có cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Diễn giả đầu tiên là ông Glenn Tsang, cố vấn chính sách về tình trạng vô gia cư và nhà ở của DHCS, nói về những thay đổi mới của Medi-Cal. Ông cho biết có nhiều thành viên đang gặp nguy cơ lâm vào cảnh vô gia cư. Vì vậy, DHCS đang tìm nhiều cách để giải quyết nhu cầu của cư dân, thúc đẩy nhiều người ghi danh cho kế hoạch chăm sóc có quản lý.

Một trong những cách để giúp đỡ nhiều cư dân là tạo ra các mạng lưới cộng đồng để giúp, và tuyển dụng nhiều người có khả năng.

Theo ông, tình trạng vô gia cư là một vấn đề xã hội có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, làm nhiều người đang gặp khó khăn về tài chánh phải chọn giữa thực phẩm hay trả tiền nhà.

Hai dịch vụ mới mà Medi-Cal đang đưa ra để giúp những thành viên không có nhà hoặc nhà ở đang có nguy cơ mất chỗ ở là tăng cương quản lý trong chăm sóc (ECM) và hỗ trợ cộng đồng. Hai chương trình này giúp đỡ nhiều người vô gia cư, trong đó có tạo ra thêm những nhà tạm trú khẩn cấp.

Chương trình ECM được đưa ra vào năm 2022, có một quản lý để tạo ra quan hệ vững chắc với các cơ quan y tế và các tổ chức hỗ trợ về chỗ ở ngay trong cộng đồng để phục vụ cộng đồng đó hết mình, nhất là tại các cộng đồng thiểu số vì có nhiều người đang gặp nguy cơ mất chỗ ở.

Chương trình hỗ trợ cộng đồng cũng được giới thiệu vào năm 2022, có mục đích giúp đỡ nhiều người trong cộng đồng, kể cả những người đang sống ngoài đường.

Các dịch vụ của chương trình này gồm có việc bảo đảm người vô gia cư được chăm sóc y tế, nhận được thuốc đầy đủ và bảo đảm họ có cách giữ thuốc, nhất là “insulin” cho người bị tiểu đường. Không chỉ vậy, chương trình này còn có những dịch vụ chuyển tiếp về chỗ ở.

Một dịch vụ khác của hỗ trợ cộng đồng là giao thuốc đến cho những người vô gia cư có Medi-Cal, bảo đảm họ nhận được những loại thuốc cần thiết.

Diễn giả thứ hai là bà Amber Middleton, giám đốc chương trình HOPE thuộc Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Shasta, cho biết Shasta County có 621 người sử dụng dịch vụ giao thuốc ngoài đường, tuy nhỏ nhưng rất cần thiết cho quận hạt này.

Theo bà, chương trình ECM giúp đỡ rất nhiều cư dân của Shasta County, giúp họ vượt qua nhiều rào cản, có quản lý đến tiếp xúc với cư dân mỗi tuần để tạo quan hệ thân thiết với cộng đồng.

Không chỉ vậy, Shasta County còn có những dịch vụ cho người vô gia cư, được chương trình ECM của Medi-Cal hỗ trợ, giúp họ tìm và giữ chỗ ở, còn cho những dịch vụ chuyển tiếp.

Cuối cùng là Brian Zunner-Keating, giám đốc y tế cho người vô gia cư của đại học UCLA, anh cho biết Medi-Cal giúp trung tâm y tế của UCLA giúp đỡ được nhiều người vô gia cư, và trong những năm gần đây giúp đến 5,000 người được đi khám bệnh đến hơn tổng cộng 9,000 lần.

Anh cho hay UCLA dựa rất nhiều vào các đối tác cộng đồng để tìm những người đang sống ngoài đường cần được chăm sóc, nhưng không phải ai cũng chấp nhận sự chăm sóc đó, nên nhấn mạnh sự quan trọng của các đối tác và nhân viên y tế cộng đồng.

Những đối tác hay nhân viên y tế đó thường là những người lớn lên trong cùng cộng đồng với người vô gia cư. Họ cũng có thể từng lâm vào cảnh không có chỗ ở nên dễ thông cảm với những người đang cần giúp đỡ. Điều đó sẽ giúp những người vô gia cư đang có các vấn đề về sức khỏe dễ đón nhận sự chăm sóc hơn. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *