Sunday , December 3 2023

Sở Thuế Vụ IRS công bố khung thuế 2024

WASHINGTON, DC (NV) – Hàng triệu dân Mỹ có thể nhận được nhiều tiền hơn vào năm 2024 nhờ điều chỉnh lạm phát theo luật thuế do Sở Thuế Vụ (IRS) công bố hôm Thứ Năm, 9 Tháng Mười Một.

Những thay đổi về mức khấu trừ tiêu chuẩn và khung lợi tức cá nhân, cùng với những điều chỉnh khác, trong năm tài khóa 2024, sẽ áp dụng cho các tờ khai thuế nộp vào năm 2025.

Một trong những lý do chính đằng sau việc điều chỉnh hàng năm là nhằm chống lại hiện tượng “leo khung,” khi lạm phát đẩy lợi tức của người nộp thuế vào khung thuế cao hơn mà không thực sự mang lại cho người lao động thêm sức mua. Những thay đổi hàng năm về khung thuế lợi tức và các điều khoản khác được đưa ra để bù đắp lạm phát.

Khoản khấu trừ tiêu chuẩn – làm giảm số lợi tức mà người ta bị đánh thuế – sẽ lên tới $29,200 đối với các đôi vợ chồng khai thuế chung, tăng $1,500. Đối với những người nộp thuế đơn lẻ và những người kết hôn nộp đơn riêng, khoản khấu trừ tiêu chuẩn sẽ tăng thêm $750 lên $14,600. Cuối cùng, đối với người chủ gia đình, khoản khấu trừ tiêu chuẩn sẽ tăng thêm $1,100 cho năm tài khóa 2024 lên $21,900.

IRS cũng công bố những thay đổi cho khung thuế để xác định phần lợi tức phải chịu thuế sau khi trừ đi khoản khấu trừ tiêu chuẩn hoặc khoản khấu trừ từng khoản.

Lợi tức từ $11,600 trở xuống đối với người độc thân ($23,200 đối với vợ chồng khai thuế chung) sẽ rơi vào mức đóng thuế thấp nhất là 10%.

Trong số các điều khoản khác sẽ có những thay đổi là số tiền miễn thuế tối thiểu thay thế, sẽ tăng lên $85,700 từ mức $81,300, giảm dần ở mức $609,350 thay cho $578,150. Đối với các vợ chồng khai thuế chung, mức miễn trừ năm 2024 là $133,300, giảm dần ở mức $1,218,700.

Những người nộp thuế đủ điều kiện có từ ba người con trở lên nhận Tín Dụng Lợi Tức Thuế EITC tối đa sẽ được $7,830 thay vì $7,430.

Ngoài ra còn có các khoản tăng về phúc lợi giao thông, giới hạn sắp xếp chi tiêu linh hoạt cho chăm sóc sức khỏe nhân viên, kế hoạch ăn uống, khoản khấu trừ y tế, số tiền khấu trừ bất động sản và các khía cạnh khác.

Các mục sau đây từng được điều chỉnh sẽ không thay đổi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *