Saturday , April 13 2024

SSA: Người hưởng SSI sẽ không còn bị trừ tiền khi nhận hỗ trợ thực phẩm

WOODLAWN, Maryland (NV) – Sở An Sinh Xã Hội SSA vừa ban hành quy định nhằm ngăn không cho việc hỗ trợ lương thực cắt giảm khoản thanh toán cho một số người thọ hưởng nhất định, theo NBC News.

Sửa đổi này áp dụng cho Lợi Tức An Sinh Bổ Túc, hay SSI, cung cấp ngân phiếu hàng tháng cho người lớn và trẻ em bị khuyết tật, mù lòa hoặc từ 65 tuổi trở lên và có ít hoặc không có lợi tức hay nguồn tài lực, SSA công bố hôm Thứ Tư, 27 Tháng Ba.

Khoảng 7.4 triệu dân Mỹ đều đang nhận được hỗ trợ đặc quyền từ SSI hoặc kết hợp với An Sinh Xã Hội, trong đó có nhiều người cao niên Mỹ gốc Việt.

Theo quy định mới, có hiệu lực từ 30 Tháng Chín, thức ăn sẽ không còn được kê vào chung với các bảng tính toán nhằm đánh giá khả năng đủ điều kiện nhận trợ cấp SSI, được gọi là Hỗ Trợ và Bảo Đảm Bằng Thực Phẩm, hay ISM.

Hiện tại, hỗ trợ bằng thức ăn, chỗ ở hoặc cả hai có thể được tính là lợi tức với những người thọ hưởng SSI và do đó làm khoản thanh toán của họ bị cắt giảm hoặc ảnh hưởng tới khả năng hội đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Liên bang đề ra số tiền SSI tối đa hàng tháng vào năm 2024 là $943 cho cá nhân, $1,415 cho các vợ chồng và $472 cho những người quan trọng hoặc những người sống với người thọ hưởng SSI và thực hiện dịch vụ chăm sóc.

Để đủ điều kiện nhận SSI, người thọ hưởng thường phải kiếm được ít hơn $1,971 một tháng từ việc làm. Mỗi người cũng phải có tài sản dưới $2,000 hoặc $3,000 nếu là vợ chồng.

Tài sản được định nghĩa bao gồm tiền hoặc các tài sản khác có thể chuyển thành tiền mặt, chẳng hạn như trương mục nhà băng, trái phiếu, tài sản và cổ phiếu.

Quy định mới có nghĩa là những người thọ hưởng SSI sẽ không còn phải lo lắng rằng hàng hóa chợ búa hoặc phần ăn họ nhận được từ gia đình hoặc thân hữu có thể làm giảm tiền SSI hàng tháng của họ, theo lời Darcy Milburn, giám đốc chính sách an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe tại The Arc, tổ chức bất vụ lợi phục vụ công dân bị khuyết tật về phát triển và trí tuệ.

Chính sách này là mục cập nhật đầu tiên trong số một số cập nhật mà Sở An Sinh Xã Hội lập kế hoạch áp dụng cho những người thọ hưởng và người nộp đơn SSI.

Quy định mới có thể giúp cho những người thọ hưởng SSI khi lạm phát tăng cao tiếp tục làm dân Mỹ gánh chịu hóa đơn thức ăn và tiền đi chợ nặng nề hơn.

“Những người nhận SSI là một trong những thành phần dễ bị ảnh hưởng về lương thực nhất ở Hoa Kỳ,” Thomas Foley, giám đốc điều hành Viện Người Khuyết Tật Quốc Gia cho biết.

Quốc Hội có thể rộng cửa ban hành những thay đổi lớn hơn dành cho SSI thông qua một dự luật lưỡng đảng nhằm nâng giới hạn tài sản cho người thọ hưởng từ $2,000 lên $10,000 áp dụng cho cá nhân, và từ $3,000 lên $20,000 cho các đôi vợ chồng.

Tháng Mười Hai vừa qua, các Tổng Giám Đốc nhà băng gồm có Tổng Giám Đốc JPMorgan Chase Jamie Dimon làm chứng trước Thượng Viện rằng họ ủng hộ việc sửa đổi các quy định của SSI. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *