Monday , December 4 2023

TNS Tuberville tiếp tục chặn quân nhân thăng cấp dù đang có chiến tranh

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Tommy Tuberville (Alabama), người từng ngăn chặn việc thăng cấp trong quân đội Mỹ suốt chín tháng nay, lên tếng đả kích một đề nghị sửa đổi luật cho phép bỏ phiếu thăng cấp tập thể trong quân đội, đồng thời chỉ trích Tòa Bạch Ốc và các thượng nghị sĩ Dân Chủ vì đã không thương lượng với ông về vấn đề này.

Tất cả nghị sĩ Dân Chủ tại Thượng Viện đều phải cộng tác với chín nghị sĩ Công Hòa thì đề nghị này mới được thông qua.

Lý do khiến Thượng Nghị Sĩ Tuberville ngăn chặn việc thăng cấp trong quân đội kể từ Tháng Hai là vì có một chính sách của Bộ Quốc Phòng cho phép hoàn trả lại các chi phí đi lại của các quân nhân cần dịch vụ hộ sản bên ngoài tiểu bang mà họ đồn trú.

Bộ Quốc Phòng đưa ra chính sách này sau khi có việc đảo ngược phán quyết Roe v. Wade năm ngoái nhằm hủy bỏ quyền phá thai mà hiến pháp đã quy định và giao quyền cho từng tiểu bang quyết định vấn đề này.

Hành động ngăn chặn việc thăng cấp quân nhân của Tuberville đã ảnh hưởng tới một số chức vụ cao cấp trong các  lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông khi Hoa Kỳ khai triển các đơn vị chiến đấu tới khu vực này giữa những căng thẳng gia tăng sau khi xảy ra một loạt những cuộc tấn công các căn cứ của liên minh Tây Phương và cuộc khủng hoảng Israel-Hamas bộc phát tại Gaza.

Vị tư lệnh Hạm Đội Số 5 của Hải Quân Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm chỉ huy hành quân tại vùng Trung Đông, bao gồm luôn Hoàng Hải và Vịnh Oman, đang chờ được thăng cấp lên tư lệnh phó Bộ Chỉ Huy Trung Tâm, bao gồm Trung Đông, Cận Đông, Trung Á và Nam Á.

Các tư lệnh phó của Hạm Đội Số 5 và Bộ Chỉ Huy Trung Tâm Không Quân ở Trung và Cận Đông cũng nằm trong số các chức vụ đang bị Thượng Nghị Sĩ Tuberville ngăn chặn, cùng với chức vụ phó giám đốc chiến lược, kế hoạch và chính sách của Bộ Chỉ Huy Trung Tâm. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *