Sunday , July 21 2024

Tòa án chặn SAVE, chương trình xóa nợ sinh viên của Biden

WASHINGTON, DC (NV) – Hai thẩm phán liên bang tại Missouri và Kansas đình hoãn một số phần trong sáng kiến ​​của chính quyền Tổng Thống Joe Biden nhằm giảm các khoản nợ cho sinh viên, làm dấy lên câu hỏi rồi đây hàng triệu người Mỹ trong chương trình này sẽ bị ảnh hưởng ra sao, The Hill đưa tin hôm Thứ Hai, 24 Tháng Sáu.

Tại Kansas, Thẩm Phán Michael Crabtree đưa ra phán quyết rằng Bộ Giáo Dục không thể cho phép tất cả chính sách của chương trình Tiết Kiệm Cho Giáo Dục Đem Lại Giá Trị (SAVE) đều có hiệu lực. Những người nợ học phí đại học tham gia SAVE được lập kế hoạch giảm bớt tiền nợ xuống còn một nửa vào tháng tới, từ 10 phần trăm xuống 5 phần trăm lợi tức, cao hơn 225 phần trăm so với mức nghèo.

Crabtree, thẩm phán được Obama bổ nhiệm, cho biết Bộ Giáo Dục không có thẩm quyền rõ ràng cho việc giảm nợ trong chương trình SAVE từ Quốc Hội.

Thách thức đó do Tổng Chưởng Lý Kansas Kris Kobach (Cộng Hòa) dẫn đầu và có sự tham gia của 11 tiểu bang Cộng Hòa khác. Đầu tháng này, Crabtree đưa ra phán quyết rằng tám trong số 12 tiểu bang không còn nghĩa vụ trong vụ kiện, chỉ còn lại Alaska, Texas và South Carolina.

Tại Missouri, Thẩm Phán John Ross—cũng là người được Obama bổ nhiệm—đưa ra phán quyết rằng Bộ Giáo Dục không thể xóa bất kỳ khoản nợ nào theo SAVE, vì cho rằng việc xóa các khoản nợ liên bang là hành vi bất hợp pháp, tước lấy doanh thu của các nhà điều hành nợ công trong tiểu bang.

Năm tiểu bang khác cũng tham gia vào thách thức do Tổng Chưởng Lý Missouri Andrew Bailey (Cộng Hòa) đề nghị. Lập luận này giống với lập luận mà Tối Cao Pháp Viện từng đưa ra khi ban hành phán quyết chống lại nỗ lực ban đầu của Tổng Thống Biden trong việc xóa nợ hàng loạt cho sinh viên.

“Quốc Hội chưa từng cho Biden được quyền ép buộc người Mỹ làm công ăn lương gồng gánh khoản nợ nửa ngàn tỷ Mỹ kim của những người khác. Một chiến thắng lớn cho Hiến Pháp,” Bailey viết trên X, từng là Twitter.

Ross cũng nhận xét rằng SAVE có thể quá rộng để phù hợp với quyền hạn của Quốc Hội, mở ra cánh cửa cho những thách thức trong tương lai về tính hợp pháp của toàn bộ chương trình.

SAVE xóa nợ hơn $5.5 tỷ cho hơn 400,000 người đi vay tính từ lúc bắt đầu hoạt động, lúc đó Tổng Thống Biden cố gắng xoay xở để tránh né Tối Cao Pháp Viện chặn lại kế hoạch xóa nợ còn lớn hơn thế nữa. Hơn 8 triệu người ghi danh tham gia SAVE.

SAVE là sáng kiến xóa nợ cho sinh viên được Tổng Thống Biden nảy ra, mặc dù tách bạch với các nỗ lực xóa nợ cho những người lao động trong khu vực công quyền và những người bị các trường tư thục lừa đảo.

SAVE vẫn tiếp tục duy trì trong lúc hai vụ kiện tiếp tục được xét xử, mặc dù phán quyết hôm Thứ Hai về căn bản là đóng băng phạm vi của chương trình và đình hoãn tất cả hành động xóa nợ trong tương lai. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *