Sunday , July 21 2024

Tối Cao Pháp Viện không xử vụ kiện về bầu cử ‘quy mô lớn’ gây thiệt hại cho cử tri thiểu số Georgia

WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ không chịu thụ lý vụ kiện thách thức hệ thống bầu ra ban tiện ích công cộng của Georgia, khiến cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu bị thua thiệt, vì họ cho rằng cái gọi là hệ thống bầu cử “quy mô lớn” đã làm loãng phiếu bầu của họ, Đài CNN đưa tin hôm Thứ Hai, 24 Tháng Sáu.

Việc các thẩm phán từ chối xét xử sẽ gây khó khăn hơn cho tiến trình thách thức các hệ thống bỏ phiếu có quy mô lớn như vậy, và những kẻ thách thức gọi lối bầu cử như thế  là “di tích của Jim Crow.”

Mỗi người trong năm thành viên của Ủy Ban Dịch Vụ Công Cộng của Georgia được bầu ra căn cứ vào số phiếu rải rác từng vùng trên toàn tiểu bang gom lại, một phương thức bầu cử bị một thẩm phán liên bang xử là đã vi phạm Đạo Luật Quyền Bầu Cử của cư dân. Nhưng phán quyết đó của vị thẩm phán đã bị Tòa Kháng Án Liên Bang Khu Vực 11 đảo ngược, khiến các cử tri gốc Phi Châu phải kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện.

Khi từ chối xét xử vụ kiện vào hôm Thứ Hai, Tối Cao Pháp Viện đã không đề cập gì tới giá trị của các lập luận. Tuy nhiên, quyết định của Tòa Án Tối Cao đã tạo nên một tiền lệ cho Tòa Kháng Án Liên Bang Khu Vực 11, tạo ảnh hưởng bất lợi cho các vụ kiện liên quan đến vấn đề tương tự cho giới cử tri nằm trong quyền tài phán của Khu Vực 11, bao gồm Florida, Georgia và Alabama.

Trong khiếu nại của họ, các cử tri lưu ý rằng, nếu có ai ra ứng cử thì tiền lệ tại Khu Vực 11 sẽ gây khó khăn hơn, nếu không nói là chặn đứng luôn, các thách thức khác đối với Đạo Luật Quyền Bầu Cử liên quan tới phương thức bầu cử quy mô lớn, kể cả thách thức đối với cứ việc sử dụng lối bầu cử kiểu đó.

Lên tiếng qua một bản phúc trình, vị tổng chưởng lý tiểu bang Georgia, là Chris Carr, nói rằng Tối Cao Pháp Viện không cần thiết phải thụ lý vụ kiện nói trên. (TTHN) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *