Saturday , March 2 2024

Trò lường gạt nhận được đồ không mua quay lại Nam California

ORANGE COUNTY, California (NV) – Nhiều cư dân Nam California đang cảnh báo một trò lường gạt qua thư từng phổ biến trong năm 2020 nay quay lại theo cách mới.

Theo đài KTLA, một số cư dân Orange County chia sẻ trên trang mạng xã hội Reddit rằng, có người cho biết họ nhận được một số kiện hàng mình không hề mua và không có hóa đơn. Sau khi kiểm tra qua bưu điện, họ biết được những kiện hàng đó được giao đến từ Whittier. Họ còn kiểm tra tài khoản ngân hàng và thấy không bị mất tiền.

Nhiều người bình luận cũng nói họ không mua đồ và cũng nhận được nhiều mặt hàng rẻ tiền, trong đó có hàng gửi từ Amazon.

Nhiều người cho rằng đây là cách mới của trò lường gạt gọi là “brushing,” từng xuất hiện rất nhiều vào năm 2020, khi nhiều người nhận được hạt giống mà không hề mua.

Cơ Quan Thương Mại Liên Bang (FTC) cho biết “brushing” là khi kẻ gian gửi đồ đến cho người tiêu dùng để có thể dùng tên họ rồi đánh giá nhiều sản phẩm. Điều đó có nghĩa là kẻ gian có thể giả dạng thành người tiêu dùng hoặc đã lấy được thông tin cá nhân của họ.

Vì vậy, FTC khuyến cáo người tiêu dùng nên theo dõi kỹ mọi hoạt động của mình khi mua sắm trên mạng và báo cáo ngay lập tức nếu nhận được đồ mà mình không mua. (TL) [qd]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *