Monday , June 24 2024

Westminster đồng ý trả cho Ủy Ban Tượng Đài Quảng Trị $50,000 dàn xếp tranh chấp

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Westminster vừa đồng ý trả $50,000 cho Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị để dàn xếp tranh chấp, theo tổng quản trị thành phố.

Trong một email gởi cho nhật báo Người Việt hôm Thứ Năm, 30 Tháng Năm, bà Christine Cordonbáo Người Việttminster, cho biết: “Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) bỏ phiếu 5-0 vào ngày 13 Tháng Mười Hai, 2023. Đề nghị này được Nghị Viên Carlos Manzo đưa ra và được Nghị Viên NamQuan Nguyễn ủng hộ. Vài tháng sau, vụ dàn xếp này mới được hoàn tất.”

“Hai bên cùng đồng ý là không bên nào có lỗi hoặc sai trái. Một phần của vụ dàn xếp này là thành phố đồng ý trả $50,000 cho phía nguyên đơn và hai bên không kiện cáo gì nữa. Hai bên cũng đồng ý là mỗi bên phải tự trả luật sư phí và các chi phí khác của mình,” bà Cordon viết tiếp.

Tháng Tư, 2019, HĐTP bỏ phiếu đồng ý cho xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị trong công viên Sid Goldstein Freedom Park, Westminster.

Tuy nhiên, ngày 25 Tháng Sáu, 2021, Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu 3-2, hoãn xây dựng tượng đài vô thời hạn vì có nhiều tranh cãi trong cộng đồng và vì có mâu thuẫn quyền lợi giữa ủy ban xây dựng tượng đài với một số dân cử thành phố.

Tượng đài sau đó vẫn được thực hiện, nhưng được chở lên San Jose đặt trong khuôn viên Viện Bảo Tàng Việt Nam.

Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2021, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị nộp đơn kiện, đòi thành phố phải bồi thường thiệt hại trên $100,000.

Hôm 27 Tháng Năm, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Học Khu Garden Grove, phát ngôn viên kiêm thủ quỹ Hội Đồng Quản Trị Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, đưa ra thông báo xác nhận sự dàn xếp này.

Ông cho biết thêm: “Ủy ban chấp thuận việc dành một ngân khoản $10,000 từ số tiền Westminster trả lại tặng cho ngân quỹ tổ chức Diễn Hành Tết năm 2025 của Westminster với mục đích khuyến khích các tổ chức cựu quân nhân và học sinh tham gia vào cuộc diễn hành Tết để nêu cao tinh thần chiến đấu của QLVNCH.”

“Số ngân quỹ còn lại sẽ giúp ủy ban có phương tiện tiếp tục tu bổ, bảo trì và hoàn tất dự án tượng đài đã được an vị tại San Jose,” ông Lân viết tiếp. (Đ.D.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *