Friday , June 21 2024

Westminster sẽ vinh danh cựu quân nhân VNCH nhân Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu

WESTMINSTER, California (NV) – Westminster sẽ vinh danh các cựu quân nhân VNCH nhân Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu năm nay, vào buổi họp Hội Đồng Thành Phố lúc 6 giờ chiều Thứ Tư, 12 Tháng Sáu, thông cáo báo chí của thành phố cho biết hôm Thứ Năm, 6 Tháng Sáu.

Buổi lễ vinh danh này đã được đưa vào chương trình nghị sự cuộc họp Hội Đồng Thành Phố, và cư dân được quyền tham dự.

Chương trình sẽ bao gồm phát biểu của các thành viên Hội Đồng Thành Phố, vinh danh đặc biệt các cựu quân nhân hiện diện, và có thức uống nhẹ.

Trong cuộc họp ngày 10 Tháng Tư, Hội Đồng Thành Phố thông qua một nghị quyết chọn ngày 19 Tháng Sáu hằng năm là “Ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực VNCH” để chính thức vinh danh và cảm ơn tất cả quân nhân VNCH từng phục vụ trong cuộc chiến Việt Nam.

Để tham dự buổi lễ vinh danh này, người tham dự không cần ghi danh trước.

Tuy nhiên, cựu quân nhân nào muốn có một bằng tưởng lục đặc biệt của sự kiện này, xin liên lạc cô Linh Đoàn, Văn Phòng Tổng Quản Trị Westminster, qua email [email protected] hạn chót là 5 giờ chiều Thứ Ba, 11 Tháng Sáu.

Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của thành phố www.westminster-ca.gov hoặc gọi điện thoại Văn Phòng Tổng Quản Trị Westminster tại số 714-548-3178. (Đ.D.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *